Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Výběr nejvhodnější nabídky

Výpis systémových zpráv

Výběr nejvhodnější nabídky

ET-010-030-020-33

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky podle doporučení hodnotící komise, připraví oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a toto oznámení odešle všem dodavatelům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, příp. ho uveřejní na e-tržišti.

Kontextová navigace