Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin

Výpis systémových zpráv

Tržiště Gemin

Gemin je první elektronické tržiště v České republice, které získalo atestaci pro provoz. Atestace byla udělena 30. dubna 2012 na základě úspěšně dokončených atestačních testů.

Gemin - elektronické tržiště

  • online aplikace pro zadávání veřejných zakázek
  • úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě

 

K čemu slouží etržiště?

  • zvýšení efektivity a úspor
  • povinnost nákupu prostřednictvím e-tržišť se vztahuje na vymezené veřejné zakázky
  • tržiště podporují transparentnost celého procesu veřejné zakázky

 

 

Využívaní etržiště

  • zakázky do e-tržiště mohou zadávat jakékoliv subjekty, který splní požadavky popsané v provozním řádu tržiště

 

Provozní řád etržiště

  • provozní řád, inspirován na základě usnesení vlády ČR

 

Kontextová navigace