Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Výběr nejvhodnější nabídky  /  Určení, bude-li oznámení uveřejněno či odesláno

Výpis systémových zpráv

Určení, bude-li oznámení uveřejněno či odesláno

ET-010-030-020-33-040

Zadavatel zvolí buď Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na e-tržišti nebo Odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Kontextová navigace