Výpis systémových zpráv

Odeslání oznámení dodavatelům

ET-010-030-020-33-030

Zadavatel odešle všem dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, prostřednictvím e-tržiště do jejich interních mailboxů oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel je vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel bude mít na výběr).

Kontextová navigace