Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Výběr nejvhodnější nabídky  /  Příprava oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Výpis systémových zpráv

Příprava oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

ET-010-030-020-33-020

Zadavatel vyplní formulář T30, (v případě VZ zadávané mimo režim, tj. VZMR uzavřená výzva, otevřená výzva, minitendr, e-aukce malého rozsahu), nebo T31(v případě VZ zadávané v režimu, tj. Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr).

Kontextová navigace