Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Provozní řád

Výpis systémových zpráv

Provozní řád

Tento provozní řád byl vytvořen na základě usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343, ve znění usnesení vlády ČR č. 451 ze dne 15. června 2011 a usnesení vlády ČR č. 933 ze dne 14. prosince 2011 (dále jen „usnesení vlády ČR č. 343/2010, v platném znění“) k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, kterým byla schválena Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit, uvedená v příloze tohoto usnesení.

Provozní řád elektronického tržiště Gemin 2.0 (PDF | 783 KB)

Tento provozní řád vymezuje povinné náležitosti provozních řádů, které jsou povinni vydat provozovatelé elektronických tržišť, s nimiž byla po provedeném koncesním řízení uzavřena koncesní smlouva. Provozovatelé jsou při vydávání provozních řádů povinni buď přímo použít ustanovení zde uvedená, nebo se řídit pokyny uvedenými v tomto vzorovém provozním řádu. Přímo použitelná ustanovení mají povahu přesně specifikovaných ustanovení, v některých případech s možností doplnění konkrétního údaje (např. počet hodin, dnů nebo osob). Pokyny mají formu vymezení podmínek, které musí být při vypracovávání provozního řádu dodržovány.

Provozní řád vychází ze souboru minimálních požadavků stanovených správcem na provoz e-tržišť v koncesní dokumentaci. Provozní řády jednotlivých provozovatelů mohou obsahovat i další ustanovení za předpokladu, že tato ustanovení budou v souladu s minimálními požadavky uvedenými v tomto vzorovém provozním řádu. Doplněním dalších ustanovení do provozního řádu však provozovatel nesmí zhoršit postavení ostatních účastníků obchodního modelu e-tržiště či provozovatel nesmí jakkoliv omezit rozsah povinností, které mu ze vzorového provozního řádu vyplývají. Provozní řád a jeho změny podléhají schválení ze strany správce e-tržiště (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

 

Provozní řád platný od 1.7.2017

Tento provozní řád upravuje provoz elektronického tržiště Gemin od 1. 7. 2017, kdy končí koncesní smlouva a elektronické tržiště je provozováno jako standardní elektronický nástroj na komerční bázi. Tento provozní řád je zároveň všeobecnými obchodními podmínkami pro používání elektronického tržiště Gemin.

 

Nový provozní řád e-tržiště Gemin, platný od 1. 7. 2017 (PDF | 440 KB)

Kontextová navigace