Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Výběr nejvhodnější nabídky  /  Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na e-tržišti

Výpis systémových zpráv

Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na e-tržišti

ET-010-030-020-33-050

Zadavatel dobrovolně uveřejní v e-tržišti oznámení připravené v aktivitě „S33-020 – Příprava oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“.

Kontextová navigace