Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin

Výpis systémových zpráv

Elektronické tržiště Gemin

Elektronické tržiště je webová aplikace, určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. Zakázky do e-tržiště zadávají veřejní zadavatelé, účastnit zakázek se může každý subjekt, který splní požadavky popsané v zakázce a v provozním řádu tržiště.

Elektronické tržiště je webová aplikace, určená pro realizaci rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. Zakázky do e-tržiště mohou zadávat jakékoliv subjekty, který splní požadavky popsané v provozním řádu tržiště.

Proč e-tržiště?

Hlavním smyslem e-tržiště je zjednodušit, standardizovat a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek, které se týkají běžně nakupovaných komodit. Jste dodavatelem kancelářských potřeb, energií nebo např. mobilních služeb? Pak e-tržiště budou obsahovat zakázky určené pro Vás.

Pro koho je určené?

Zakázky zadávají zadavatelé, kteří se na e-tržišti Gemin zaregistrovali. Jejich přehled naleznete v Registru zadavatelů. Na rozdíl od koncesovaného provozu tržiště, je možné, aby zakázky nyní zadávali i soukromé subjekty.

Zakázek se mohou účastnit registrovaní dodavatelé, aktuální přehled schválených registrací dodavatelů naleznete v Registru dodavatelů. Zadavatel má možnost předregistrovat své dodavatele. Podle druhu zadávacího řízení se dodavatel může sám aktivně účastnit zakázky nebo může být osloven zadavatelem.

Podporované druhy zadávacích řízení

Základní služby e-tržiště pro zadavatele tvoří komplex služeb a funkcionalit e-tržiště, umožňující zadavateli provést průzkum trhu nebo připravit zadávací řízení a zadat veřejnou zakázku prostřednictvím e-tržiště v jednom z následujících zadávacích řízení:

  • přímé zadání,
  • uzavřená výzva,
  • otevřená výzva,
  • elektronická aukce malého rozsahu,
  • minitendr, zadává-li zadavatel dílčí veřejnou zakázku uchazeči na základě uzavřené rámcové smlouvy/dohody mimo režim zákona.

Kontextová navigace