Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Elektronické tržiště Gemin

Výpis systémových zpráv

Elektronické tržiště Gemin

Elektronické tržiště je webová aplikace, určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. Zakázky do e-tržiště zadávají veřejní zadavatelé, účastnit zakázek se může každý subjekt, který splní požadavky popsané v zakázce a v provozním řádu tržiště.

Proč e-tržiště?

Hlavním smyslem e-tržišť je zjednodušit, standardizovat a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek, které se týkají běžně nakupovaných komodit. Jste dodavatelem kancelářských potřeb, energií nebo např. mobilních služeb? Pak e-tržiště budou obsahovat zakázky určené pro Vás.

Jak se pozná standardizovatelná komodita? Jedná se o ty komodity, kde lze předpokládat, že změna dodavatele je jednoduchá a zakázku je možné jednoduše popsat, např. úklid kanceláří (plocha podlah: 430m2, plocha koberců: 220m2, ...). Tyto komodity jsou stanovené číselníkem a vybraní zadavatelé mají povinnost veřejné zakázky od 50 000 Kč realizovat prostřednictvím jednoho z pěti koncesovaných e-tržišť.

Pro koho je určené?

Zakázky zadávají veřejní zadavatelé, kteří se na elektronickém tržišti Gemin zaregistrovali. Jejich přehled naleznete v Registru zadavatelů. Někteří zadavatelé mají povinnost tržiště používat, ostatní mají možnost tržiště používat dobrovolně.

Zakázek se mohou účastnit registrovaní dodavatelé, aktuální přehled schválených registrací dodavatelů naleznete v Registru dodavatelů. Zadavatel má možnost předregistrovat své dodavatele. Podle druhu zadávacího řízení se dodavatel může sám aktivně účastnit zakázky nebo může být osloven zadavatelem.

Podporované druhy zadávacích řízení

Veřejné zakázky se dělí na dodávky, služby a stavební práce. Podle předpokládané hodnoty se pak zakázky dělí na veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní zakázky a nadlimitní zakázky (nebudou řešeny e-tržištěm). Všechny uvedené částky jsou bez DPH, zadavatel má možnost zvolit druh i jiným způsobem než je v tabulce uvedeno.

Veřejné zakázky malého rozsahu

druh zadávacího řízenídodávky a službystavební prácepopis
 oddooddo 
přímé zadání 5 000 Kč 100 000 Kč 5 000 Kč 100 000 Kč zadavatel osloví  přímo jednoho dodavatele
uzavřená výzva 100 000 Kč 750 000 Kč 100 000 Kč 2 500 000 Kč zadavatel osloví nejméně tři dodavatele
otevřená výzva 750 000 Kč  2 000 000 Kč 2 500 000 Kč 6 000 000 Kč výzva je veřejně dostupná pro všechny dodavatele

Také je možné veřejnou zakázku zadat jako elektronickou aukci malého rozsahu pro veřejnou zakázku malého rozsahu; výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní a volba tohoto druhu řízení je zcela v dispozici zadavatele.

Podlimitní zakázky

druh zadávacího řízenídodávky a službystavební prácepopis
 oddooddo 
zjednodušené podlimitní řízení
2 000 000 Kč 3 395 000 Kč
nebo 5 244 000 Kč*
6 000 000 Kč 10 000 000 Kč zadavatel osloví pět dodavatelů, výzva je veřejná.
přímé zadání
2 000 000 Kč 3 256 000kč
nebo 5 244 000 Kč*
6 000 000 Kč 10 000 000 Kč zadavatel osloví přímo jednoho dodavatele, lze použít jen zákonem definovaných případech

* liší se podle zadavatele

Rámcové smlouvy

zadává-li zadavatel dílčí veřejnou zakázku uchazeči na základě uzavřené rámcové smlouvy v souladu s § 92 odst. 3 ZVZ

druh zadávacího řízenídodávky a služby, stavební prácepopis
mimo režim ZVZ
Výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní  
v režimu ZVZ
Výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní zadává-li zadavatel dílčí veřejnou zakázku uchazeči na základě uzavřené rámcové smlouvy v souladu s § 92 odst. 3 ZVZ

NIPEZ

Elektronické tržiště je důležitou součástí budované Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Tato infrastrukura se skládá především z komponent:

  • Věstník veřejných zakázek (www.isvz-us.cz/)
  • systém e-tržišť
  • Národní elektronický nástroj (NEN), v provozu bude od 2013
  • Individuální elektronické nástroje
  • číselník NIPEZ

V rámci této soustavy bude existovat několik e-tržišť. Jejich regulaci upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků.

V roce 2011 udělilo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce pět koncesí pro provoz elektronických tržišť. Společnost Syntaxit s produktem Gemin je držitelem jedné z těchto pěti koncesí.

Kontextová navigace