Domů  /  Informační deska  /  Legislativa

Výpis systémových zpráv

Legislativa

Elektronické tržiště Gemin je certifikovaný elektronický nástroj, dle vyhlášky č. 260/2016 Sb.,
o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Provoz tržiště je určován dokumentem „Provozní řád“, který slouží i jako Všeobecné obchodní podmínky a stanovuje komerční dohodu mezi provozovatelem tržiště a jeho uživateli.

Výhodou tržiště je aktivní báze více než 12 000 dodavatelů, kterou budeme dále rozšiřovat a znalí zadavatelé, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se zadáváním zakázek.

Certifikat ATS-20170202

Certifikat ATS-20170201

Kontextová navigace