Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – přímé zadání  /  Rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti nabídky

Výpis systémových zpráv

Rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti nabídky

ET-010-030-010-10

Zadavatel po odšifrování a kontrole splnění požadavků nabídky rozhodne, zda je nabídka přijatelná či nikoliv. Zadavatel vyrozumí dodavatele o akceptaci nabídky v případě, že je nabídka přijatelná. Pokud nabídka přijatelná není, zadavatel zadávací řízení zruší.

Kontextová navigace