Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – přímé zadání  /  Rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti nabídky  /  Kontrola splnění požadavků stanovených v zadávacích podmínkách

Výpis systémových zpráv

Kontrola splnění požadavků stanovených v zadávacích podmínkách

ET-010-030-010-10-030

Zadavatel zaeviduje volbou ANO/NE, splňuje-li nabídka veškeré požadavky stanovené v zadávacích podmínkách. Pokud nesplňuje, zadavatel uvede odůvodnění.

Kontextová navigace