Výpis systémových zpráv

Odšifrování nabídky

ET-010-030-010-10-020

Minimálně jeden určený pracovník zadavatele povinně provede odšifrování nabídek.

Kontextová navigace