Výpis systémových zpráv

Odeslání vyrozumění dodavateli

ET-010-030-010-10-060

Zadavatel odešle dodavateli vyrozumění o akceptaci nabídky vytvořené v předchozí aktivitě prostřednictvím e-tržiště. Zadavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tuto povinnost stanovil dříve.

Kontextová navigace