Výpis systémových zpráv

Rozhodnutí o přijatelnosti nabídky

ET-010-030-010-10-040

Zadavatel volbou ANO/NE rozhodne, jestli je nabídka pro zadavatele přijatelná. Pokud není, zadavatel uvede odůvodnění.

Kontextová navigace