Výpis systémových zpráv

Zpřístupnění nabídky

ET-010-030-010-10-010

Systém automaticky po uplynutí lhůty pro podání nabídek přesune nabídku/nabídky ze zabezpečeného prostoru e-tržiště a zpřístupní ji oprávněným uživatelům (stav nabídky se změní tak, že bude umožněno její odtajnění/její prohlížení). Pokud byla nabídka podaná po lhůtě, nebude zpřístupněna.

Kontextová navigace