Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Výřez nežádoucích dřevin v lokalitě Libeš 26.03.2021 08:00
V rámci udržitelnosti projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“, Life 009 NAT/CZ/000363, bude proveden výřez nežádoucího zmlazení dřevin nad 1 m/do 3 m výšky na části p. p. č. 213/1 v k. ú. Želkovice u Loun. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,4775 ha. Z důvodu rozvolněného výskytu dřevin a míst bez vegetace (skal) je vyřezávaná plocha snížena o 40 % na 0,2865 ha. Dřeviny... Zadáno
VZ LIFE CS_výřezy_EVL PB 22.03.2021 08:00
Jedná se o výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin (především šípků) na části p. p. č. 219/10, 1316/36, 219/9, 219/5 k. ú. Velké Žernoseky. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,3763 ha. Část 1 - Plocha č. 1 a 3 vymezená zákresem nad ortofotomapou má výměru 0,2135 ha, její součástí je p. p. č. 219/10, 219/9, 219/5 v k. ú. Velké Žernoseky. Z důvodu ponechání dřevin... Zadáno
VZ LIFE CS_výřezy_Lovoš 17.03.2021 08:00
Provedení opatření v rámci projektu LIFE České středohoří LIFE 16 NAT/CZ/000639 "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", aktivita C1. Část 1 Výřez křovin do 3 m výšky na p. p. č. 552/1, 480, 481, 530 k. ú. Oparno. Plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou má rozlohu 0,3771 ha (plocha č. 1). Z důvodu ponechávaných dřevin ve... Zadáno
VZ LIFE CS_výřez náletových dřevin_EVL Radobýl 10.03.2021 08:00
Dílem se rozumí: "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, EVL Radobýl, aktivita C1 Část 1 Výřez křovin a náletových dřevin na p. p. č. 439/1 v k. ú. Žalhostice Výřez křovin na ploše o rozloze 0,6784 ha (plocha 1). Odstraňovány budou náletové dřeviny a křoviny (trnka, ptačí zob, hloh, babyka, jasan). V... Zadáno
VZ LIFE CS_vyřezy_BS pod Košťálovem_21 19.02.2021 08:00
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin do 3 m výšky na lokalitě NK BS pod Košťálovem na p. p. č. 391/1 k. ú. Teplá u Třebenic. Jedná se o výřez nesouvislého porostu nežádoucích dřevin na vymezené ploše nad ortofotopmapou o celkové rozloze 0,749 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány veškeré ovocné dřeviny, část solitérních vzrostlých dřevin a část porostu trnek dle... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 434
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace