Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Genetická analýza populací pstruha obecného v rámci projektu „Posilování... 04.03.2019 10:00
Předmětem plnění je populačně genetická analýza dodaného vzorku jedinců pstruha obecného. Předmětem zakázky je populačně genetická analýza dodaného vzorku jedinců pstruha obecného ze čtyř odlišných genetických linií v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika... Neukončeno
VZ Tisk a doprava časopisu Ochrana přírody 2019 22.01.2019 10:00
Zajištění tisku a dopravy časopisu Ochrana přírody po dobu 1 roku v rozsahu 6 pravidelných čísel vydaných vždy na konci sudého měsíce. K předání podkladů k tisku dojde vždy cca týden před plánovaným vydáním. Náklad: 3000 Ks/číslo K zajištění a dopravě tisku č. 1/2019 dojde dne 21. 2. 2019. Zajištění dopravy na 4 vybraná místa v Praze vždy v den vytištění. Více informací viz příloha č. 1... Zadáno
VZ Tisk - Příroda 38 11.12.2018 09:00
Specifikace: Náklad: 400 ks Formát: 230 x 155 mm na výšku Rozsah: 466 stran + obálka Barevnost: obálka 2/4 (černá procesní + zelená Pantone 342u) + lamino mat vnitřní blok 4/4 Papír: ofset bílý Gramáž papíru: obálka – 200g, vnitřní blok – 100g Vazba: V4 lepená Doprava: AOPK ČR Praha, Kaplanova 1 Zadáno
VZ Výměna marmolea v budově Správy CHKO Žďárské vrchy - opakované zadávací... 07.12.2018 08:30
Zhotovení cca 385 m2 marmolea v celé budově Správy CHKO Žďárské vrchy spočívající v demontáži, úpravě podkladu a montáži nového marmolea tl. 2,5 mm vč. lišt, vše v barvě dle výběru objednatele. A dále zhotovení cca 10 m2 marmolea na schodišti v budově Správy CHKO Žďárské vrchy spočívající v demontáži, úpravě podkladu a montáži nového marmolea tl. 2,5 mm vč. lišt, vše v barvě dle výběru... Zadáno
VZ PR Průchodnice - péče o les 04.12.2018 09:45
Předmětem veřejné zakázky jsou 4 následující opatření: 1) Geodetické vytyčení hranic pozemku potřebné pro umístění lesní oplocenky - bude se jednat o geodetické vytyčení hranic pozemku ve vlastnictví ČR, vytvoření dokumentace o vytyčení hranice pozemků, stabilizaci lomových bodů hranice oddělené části pozemku betonovými geodetickými mezníky 2) Stavba oplocenky z drátěného pletiva 3)... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 407
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace