Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ FC Lounsko – Ruční a mechanizované kosení v lokalitě Odolický vrch 20.09.2022 09:00
A) Ruční kosení na 3 plochách o celkové vymezené výměře zákresem nad ortofotomapou 5,1432 ha. Z důvodu výskytu dřevin bude celková ručně kosená výměra 4,8 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci - horší přístupnost a svažitost pozemků. V rámci ručního kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin do výšky 0,7 m. B) Mechanizované kosení na ploše 0,35 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci... Zadáno
VZ Ruční sečení Prostějovská Haná – etapa II - NPP Kosířské lomy -... 31.08.2022 09:00
Ruční sečení (křovinořezem a ručně vedenou sekačkou) na lokalitě Kosířské lomy - Vinohrádky Jedná se o část veřejné zakázky malého rozsahu(Prostějovská Haná-Olomoucko). Další části veřejné zakázky budou zadány v samostatných zadávacích postupech. Zadáno
VZ LIFE CS_EVL Lovoš_Lipská_Košťálov_Slun_stráň_odstranění výmladků 29.08.2022 09:00
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C1. Detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 1 - Návrh smlouvy o dílo. Zadáno
VZ IM IP LIFE – Pařezení – oplocenky na Vysoké stráni – opakované řízení 18.08.2022 10:00
Realizace opatření na zachování a zlepšení druhové skladby lesa ve zvláště chráněném území v územní působnosti AOPK ČR (péče o území vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů) na lokalitě „NPR Karlštejn (Vysoká stráň)“, opatření v lesích ve vlastnictví AOPK ČR v CHKO Český kras. Výstavba drátěných oplocenek na experimentálních plochách... Zrušeno
VZ Ruční sečení Prostějovská Haná – etapa II - NPP Kosířské lomy - Lomy 04.08.2022 08:00
Ruční sečení (křovinořezem a ručně vedenou sekačkou) na lokalitě Kosířské lomy - Lomy. Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 447
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace