Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Ruční kosení na části Odolického vrchu 10.07.2020 08:00
Ruční kosení na dvou plochách o celkové výměře 6,40 ha, části p. p. č. 189/3 a 199/2 k. ú. Odolice. Součástí je i pokosení případného zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy. U plochy č. 1 s výměrou 3,75 ha jsou ztížené podmínky pro realizaci díla – je zde velká svažitost. Opatření bude provedeno v souladu... Zadáno
VZ Identifikace a dokumentace rizikových prvků v domovských okrscích sýčka... 08.06.2020 10:00
Cílem zakázky je realizace studie, která je součástí implementace dvou opatření Záchranného programu pro sýčka obecného v České republice. Konkrétně se jedná o realizaci A.1 Opatření pro eliminaci antropogenních pastí, B.1 Opatření pro eliminaci nedostatku bezpečných hnízdišť a úkrytů. Cílem prvního opatření je zabránit úhynu sýčků v technických pastech (např. vodní nádrže, vertikální roury,... Zadáno
VZ Rozšíření kapacity páteřní datové sítě (prvky CISCO) 27.05.2020 10:00
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření kapacity páteřní datové sítě v budově AOPK ČR (Kaplanova 1) nákupem síťových prvků CISCO: 1x Cisco WS-X4712-SFP+E - Cisco Catalyst 4500E Series 12-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+); 10x Cisco SFP-10G-SR - Cisco 10GBASE-SR SFP+ Module for MMF. Neukončeno
VZ Pastva stádem ovcí v NPR Oblík 20.05.2020 08:00
Pastva stádem ovcí v oplůtkách v období od konce května do konce července na části NPR Oblík za účelem podpory populací stepních druhů rostlin a živočichů. Opatření bude provedeno na čtyřech plochách dle zákresů nad ortofotomapou o celkové výměře 3,4940 ha v k. ú. Raná u Loun, p. p. č. 894/1. Pastva na jednotlivých plochách bude ukončena v okamžiku, kdy min. 75 % porostu bude nižší než 10 cm.... Zadáno
VZ Opatření na podporu sysla obecného v EVL Raná-Hrádek pomocí pastvy a... 05.05.2020 08:00
Provedení opatření na přímou podporu předmětu ochrany EVL Raná-Hrádek - sysla obecného úpravou stanovištních podmínek: A. Přepásání stádem ovcí a koz o min. počtu 100 ks 3 ploch o celkové vymezené výměře 6,6525 ha. B. Třikrát mulčování průhonu mezi vrchem Raná a letištěm o vymezené výměře 1,0142 ha v termínech dle požadavků pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Tato opatření... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 424
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace