Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ FC Lounsko - Výřez nežádoucího zmlazení dřevin na části bílých strání... 08.11.2023 10:00
Výřez nežádoucího zmlazení dřevin na části bílých strání pod Ranou. Výřez nežádoucího zmlazení dřevin do 1 m výšky na vymezené výměře zákresem nad ortofotomapou 0,6557 ha. S ohledem na nesouvislé porosty zmlazení dřevin a místa bez vegetace je vyřezávaná plocha snížena o 50 % na 0,325 ha. Co nejdříve po výřezu budou pařízky ošetřeny schváleným arboricidním prostředkem dle návodu výrobce.... Zadáno
VZ FC Lounsko - úprava stanovištních podmínek výřezy na Rané 05.10.2023 12:00
Výřezy dřevin na části lokality Raná, p. p. č. 256/1, 261/38, 1140/7 k. ú. Raná u Loun. Výřezy budou provedeny na 3 vymezených plochách dle zákresu nad ortofotomapou. Celková výměra plochy 1 je 1,1557 ha, bude provedeno odstranění náletu křovinořezem na 25 % plochy, tzn. plocha zásahu bude 0,2889 ha a dále bude proveden ruční výřez dřevin do výšky 3 m na 70 % plochy, tzn. plocha zásahu bude... Zadáno
VZ FC Lounsko - Kosení lehkou mechanizací a křovinořezem na části... 10.10.2023 13:00
Kosení lehkou mechanizací a křovinořezem na části Dobroměřické pískovny. A. Bude provedeno kosení travních porostů křovinořezem na vymezené výměře zákresem nad ortofotomapou 2,6759 ha. Z důvodu výskytu rozptýlených dřevin, které zůstanou na lokalitě, je celková kosená plocha snížena o 10 % na 2,4083 ha. B. Bude provedeno kosení travních porostů lehkou mechanizací na ploše 1,4364 ha.... Zadáno
VZ FC Krušné hory - Ruční a mechanizované kosení v lokalitě Černá louka 24.08.2023 10:00
Sečení těžkou technikou (1 ha na ploše č. 1), ručně vedenou sekačkou (0,5 ha na ploše č. 7) a křovinořezem (3,45 ha na plochách č. 2, 3, 4, 5 a 6) na celkové ploše 4,95 ha v PR Černá louka. Posečená hmota bude zlikvidována podle platných předpisů. Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze této smlouvy. Veškeré práce budou provedeny od účinnosti smlouvy o dílo do... Zadáno
VZ Speciální péče o cenné botanické lokality v CHKO Moravský kras 21.08.2023 10:00
Na území CHKO Moravský kras bude provedena speciální péče o botanické lokality na předmětných nelesních biotopech. Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 453
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace