Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Lesní práce v NPR Špraněk - část Budování oplocenek v NPR Špraněk -... 23.11.2021 10:00
Jedná se o část veřejné zakázky malého rozsahu "Lesní práce v NPR Špraněk". Další části veřejné zakázky budou zadány v samostatných zadávacích postupech. Předmětem veřejné zakázky je stavba 483 m drátěných oplocenek na kamenitém podloží v NPR Špraněk. Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Zadáno
VZ Lesní práce v NPR Špraněk – část Vyžínání buřeně v NPR Špraněk – 2.... 22.11.2021 10:00
Jedná se o část veřejné zakázky malého rozsahu "Lesní práce v NPR Špraněk". Další části veřejné zakázky budou zadány v samostatných zadávacích postupech. Předmětem veřejné zakázky je vyžínání buřeně v NPR Špraněk. Bližší specifikace viz návrh smlouvy včetně příloh. Zadáno
VZ Lesní práce v PR Průchodnice 1/2021 - opakované řízení 16.11.2021 16:00
Odstranění nepotřebných oplocenek (MAS). Jedná se o část zakázky malého rozsahu "Lesní práce v PR Průchodnice2021". Ostatní části jsou zadávány v samostatných zadávacích postupech. Zadáno
VZ Odstranění dřevin na lesních pozemcích na území NPR Děvín - funkční... 15.11.2021 08:15
Na území NPR Děvín budou provedeno odstranění dřevin vyřezáním včetně odstranění a likvidace hmoty. Odstraněny budou vzrostlé dřeviny a keřový podrost. Jedná se o část zakázky malého rozsahu. Ostatní části jsou zadávány v samostatných zadávacích postupech. Zadáno
VZ Lesní práce v NPR Špraněk - část Prořezávka přehoustlých porostů v NPR... 15.11.2021 10:30
Provedení opatření v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000. Prořezávka přehoustlých bukových porostů o ploše 2,53 ha. Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Zadáno
1 2 3 4 12 22 102 202 ... 445
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace