Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ LIFE CS_kosení_Dolní Zálezly 09.11.2020 08:00
Jedná se o pokosení travního porostu na části p. p. č. 953 k. ú. Dolní Zálezly dle zákresu nad ortofotomapou. Celková vymezená plocha činí 0,57 ha. Z důvodu výskytu dřevin byla plocha kosení snížena o 10% na 0,513 ha. Pozemek je špatně přístupný a velmi svažitý. Z těchto důvodů je cena za kosení navýšena o oproti ceně uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Pokosená hmota bude na... Zadáno
VZ LIFE CS_koseni_zmlazeni_EVL/NK Lipská hora 09.11.2020 08:00
Jedná se o odstranění výmladků křovin na p. p. č. 112, 113/1, 113/2, 125, 131, 132, 133, 134, 136/14, 136/15, 190/2, 190/3, 190/5, 190/6, 190/7, 191, 195/1, 196, 192 v k. ú. Mrsklesy v EVL Lipská hora a NK Bílé stráně pod Lipskou horou. Plocha vyznačená zákresy nad ortofotomapou má rozlohu 6,3617 ha. Z důvodu nesouvislého výskytu výmladků na pozemcích je rozloha k jejich pokosení snížena o... Zadáno
VZ Výřez nežádoucích dřevin na části NPR Bořeň 05.11.2020 08:00
Bude provedena úprava stanovištních podmínek na části NPR Bořeň výřezem nežádoucích druhů dřevin (převážně trnka obecná, růže šípková a svída krvavá) v nezapojeném porostu, p. p. č. 728 a 731 k. ú. Chouč. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 3,27 ha. Na ploše budou zachovány soliterní dřeviny, větší stromoví jedinci hlohů a dále skupiny křovin pro umožnění hnízdění ptactva dle pokynů... Zadáno
VZ LIFE CS_Satan_výřez 04.11.2020 08:00
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na pozemcích p. č. 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 147/1, 147/2 v k. ú. Skalice u Žitenic. Vymezená plocha dle zákresu nad ortofotomapou je 0,8295 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin (zjm. ovocných) dle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří je plocha výřezů snížena o 10%, tj. na 0,7466 ha. Jsou zde ztížené... Zadáno
VZ LIFE CS_výřez_Doerellova vyhlídka 02.11.2020 08:00
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na pozemku p. č. 1162 v k. ú. Prackovice nad Labem. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,7373 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin a skupinek křovin je rozloha výřezu snížena o 20 %, tj. na 0,5898 ha. Dřeviny budou vyřezány blízko u země a v ploše budou ponechány solitérní dřeviny podle pokynů pracovníka AOPK ČR... Zadáno
1 11 19 20 21 22 23 31 41 121 221 ... 450
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace