Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ LIFE CS_koseni_BS u Litoměřic/Kostelní vrch 19.06.2020 08:00
Část 1 - EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice I. zóna CHKO ČS, na p. p. č. 689/1, 689/2, 695, 694, 1207, 1218, 705, 703, 710, 711, 713 k. ú. Pokratice. Aktivita C2, ruční kosení. Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 0,8206 ha. Z důvodu výskytu solitérních dřevin a mozaikovitého kosení - obsekávání kvetoucích či plodících ZCHD rostlin, je rozloha ke kosení snížena o 2 %,... Zadáno
VZ Ověření funkčnosti rybích migračních bariér během technických úprav... 17.06.2020 10:00
V rámci realizace studie bude ověřována funkčnost rybích migračních bariér během technických úprav vodních toků v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Podrobnosti viz Příloha č. 1 návrhu smlouvy. Zadáno
VZ LIFE CS_pastva_BS pod Lipskou horou_2020 09.06.2020 08:00
Pastva smíšeným stádem koz a ovcí pomocí oplůtků. Celková výměra obou dílčích ploch, vymezená zákresem nad ortofotomapou, je 6,3617 ha na p. p. č. 112, 113/1, 113/2, 125, 131, 132, 133, 134, 136/14, 136/15, 190/2, 190/3, 190/5, 190/6, 190/7, 191, 195/1, 196, 192 v k.ú. Mrsklesy. Vzhledem k částečnému výskytu dřevin je pasená plocha snížena o 10 % oproti ploše vymezené, tj. na 5,7255 ha. Mezi... Zadáno
VZ Managementová opatření v NPP Krvavý a Kačležský rybník 15.06.2020 10:00
Ruční kosení silně zamokřených a špatně přístupných rašelinných luk v NPP Krvavý a Kačležský rybník 1x ročně křovinořezem (na 7 segmentech), část degradovaných lučních stanovišť zarůstajících chrasticí a rákosem pokosit ručně vedenou sekačkou 1x za rok (na 2 segmentech), dále vyřezání náletových dřevin (na 3 segmentech), celková plocha 8,73 ha. Nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz... Zadáno
VZ PR Černá louka - ruční kosení v roce 2020 05.06.2020 08:00
Ruční kosení na celkové výměře 4,46 ha v PR Černá louka, k. ú. Habartice u Krupky, p. č. 801/1, 513/4, 518 a 845, na pěti plochách vyznačených zákresy nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Jsou zde ztížené podmínky - pozemky jsou obtížně dostupné a podmáčené. Veškerá posečená travní hmota bude do 10 dní odklizena z kosených ploch a využita v souladu s platnými právními... Zadáno
1 11 19 20 21 22 23 31 41 121 221 ... 445
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace