Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Ruční kosení v NPR Rejvíz. 07.06.2017 12:00
Ruční sečení (křovinořez, ručně vedená sekačka) 6,2 ha silně podmáčených luk na 23 dílčích segmentech, vyhrabání a vynošení pokosené hmoty na určená místa. Výška strniště po posečení bude nejvýše 10 cm. To vše v NPR Rejvíz na pozemcích parc. č. 341 a 342 v k. ú. Rejvíz. Zadáno
VZ Péče o NPP Na požárech a PP Veský mlýn v roce 2017 13.06.2017 08:05
V NPP Na požárech provést kosení křovinořezem na 5 dílčích plochách o celkové rozloze cca 6,01 ha a vyřezání náletu cca 0,08 ha, v PP Veský mlýn provést kosení křovinořezem na 2 dílčích plochách o celkové rozloze cca 2,66 ha. Opatření zahrnuje odklizení vzniklé biomasy. Zadáno
VZ Smaltované tabule pro označení NPP Bublák a niva Plesné 07.06.2017 09:00
Výroba smaltovaných tabulí pro označení NPP Bublák a niva Plesné. Zadáno
VZ Pastva ovcí v NPR Mohelenská hadcová step
pastva ovcí na ploše 3,23 ha Zadáno
VZ Lesní práce v NPP Hadce u Želivky 07.06.2017 08:00
Managementové práce v NPP Hadce u Želivky realizované v segmentu č.1, 3 a 4, na pozemcích p.č.333/1 KN, k.ú.Borovsko, 2388/2 KN, k.ú.Bernartice u Dolních Kralovic. Veškeré práce budou provedeny v období od 15.7.2017 do 29.9.2017: 1. Provedení prořezávek ve SM a přehoustlé BO v PSK 335B5 a 335B17 dle platného LHP. Prořezávky budou provedeny ruční JMP. Hmota bude zpracována ručně. Při těžbě... Zadáno
1 81 91 99 100 101 102 103 111 121 201 301 ... 450
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace