Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Výměna koberců v budově AOPK ČR v Ústí nad Labem, Bělehradská č. p.... 30.05.2017 08:00
Veřejná zakázka na výměnu koberců ve 2. a 3. nadzemním podlaží v objektu AOPK ČR v Ústí nad Labem, Bělehradská č. p. 1308/17, se skládá z následujících součástí: Dodání zátěžového koberce černé barvy, vystěhování nábytku, odstranění původních koberců a jejich likvidace v souladu s platnými právními předpisy, oprava podkladové plochy v 3. nadzemním podlaží, pokládka nových zátěžových koberců a... Zrušeno
VZ Ruční kosení na NPP Upolínová louka 26.05.2017 09:00
Šetrné ruční kosení 5,41 ha mokřadních luk (plocha K17 dle platného plánu péče) na p.p.č. 1064/1 v k. ú. Prameny a výzkumných ploch a odstranění nakoseného materiálu mimo plochu luk a mokřadů v termínu 1. 7. - 25. 8. 2017. Plocha bude pokosena tak aby nebyl poškozen drn, zároveň ale co možná nejníže, aby se z kosené plochy odvezlo co nejvíce biomasy. Pokosená hmota bude ručně nahrabána a... Zadáno
VZ Kosení v NPP Jankovský potok
Ruční kosení na 3 lokalitách NPP o celkové výměře 3,68 ha s odklizením hmoty Zadáno
VZ Pastva ovcí v NPP Švařec
Pastva ovcí na ploše 4,5 ha Zadáno
VZ Mohelno - management syslí louky
mechanizační kosení na celkové ploše 9,19 ha s odklizením hmoty Zadáno
1 81 91 99 100 101 102 103 111 121 201 301 ... 445
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace