Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Odstranění dřevin na lesních pozemcích na území NPR Děvín - funkční... 15.11.2021 08:00
Na území NPR Děvín budou provedeno odstranění dřevin vyřezáním včetně odstranění a likvidace hmoty. Odstraněny budou vzrostlé dřeviny a keřový podrost. Zadáno
VZ Ochrana NPP Pastviště u Fínů 08.11.2021 10:00
Předmětem veřejné zakázky je vybudování oplocení o délce 1550 m v NPP Pastviště u Fínů, jejím OP a EVL Pastviště u Fínů za účelem ochrany populací zájmových druhů a rostlinných společenstev, předmětů ochrany v NPP Pastviště u Fínů, jejím ochranném pásmu a EVL Pastviště u Fínů před poškozováním černou zvěří. Oplocení bude mít min. výšku 120 cm, bude vybudováno z dubových kůlů o min. průměru 10... Zadáno
VZ Ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče na území... 01.11.2021 08:00
Na území NPR Děvín na části Kotel bude provedeno ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče. Překoseny budou plochy se zvýšeným nárustem rostlinné hmoty v důsledku vývoje klimatické sezony, 30% plochy zůstane ponechána bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky a pásů orientovaných po spádnici, tj. z ploch dotčených zásahem na 2,7195ha bude překoseno 1,90365 ha. Pokosená hmota... Zadáno
VZ Ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče na území... 21.10.2021 09:00
Na území NPR Děvín na části Kotel bude provedeno ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče. Překoseny budou plochy se zvýšeným nárůstem rostlinné hmoty v důsledku vývoje klimatické sezony, 30% plochy zůstane ponechána bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky a pásů orientovaných po spádnici, tj. z ploch dotčených zásahem na 2,7195ha bude překoseno 1,90365 ha. Pokosená hmota... Zadáno
VZ Ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče na území... 21.10.2021 08:00
Na území NPR Děvín na části Kotel bude provedeno ruční sečení travních porostů formou mozaikové a pásové seče. Překoseny budou plochy se zvýšeným nárustem rostlinné hmoty v důsledku vývoje klimatické sezony, 30% plochy zůstane ponechána bez zásahu ve formě roztroušené mozaiky a pásů orientovaných po spádnici, tj. z ploch dotčených zásahem na 2,7195ha bude překoseno 1,90365 ha. Pokosená hmota... Zadáno
1 2 3 4 5 13 23 103 203 ... 445
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace