Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Kosení v NPP Terčino údolí 19.07.2016 11:00
Ruční kosení křovinořezem a kosení lehkou mechanizací kolem alejových výsadeb, podrostu stromů a okrajů stromových skupin, části naučné stezky a v prostoru genofondového sadu, kompletní odklizení biomasy. Práce budou provedeny v NPP Terčino údolí, kat. úz. Údolí u Nových Hradů na pozemcích KN 669/1, 1444, 726/1, 727/1, 734/1, 1569, 1529/17, 726/2, 801, 1561, 1560, 1524, 1526, 1522, 1523, 672/6,... Zadáno
VZ Ruční sečení buřeně v NPR Slanisko u Nesytu a NPR Lednické rybníky 19.07.2016 10:00
V NPR Lednické rybníky a NPR Slanisko u Nesytu budou provedena opatření ve prospěch předmětů ochrany MZCHÚ. Bude provedeno ruční sečení formou mozaikové seče. Překosena budou místa s převahou zmlazujících nežádoucích dřevin po zásahu v lesním porostu v r. 2015, poměr sečených:nesečených částí 3:1. Pokosená hmota bude odstraněna z plochy zásahu. Opatření bude provedeno na části pozemku KN 909... Zadáno
VZ Kosení a vyřezávaní náletu v NPP Krvavý a Kačležský rybník 19.07.2016 09:00
Ruční kosení silně zamokřených a špatně přístupných rašelinných luk v NPP Krvavý a Kačležský rybník 1x ročně křovinořezem (na 7 segmentech), část degradovaných lučních stanovišť zarůstajících chtasticí a rákosem pokosit ručně vedenou sekačkou 1x za rok (na 2 segmentech), dále vyřezání náletových dřevin (na 3 segmentech), celková plocha 9,51 ha. Nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz... Zadáno
VZ Sečení luk v NPP Babiččino údolí 15.07.2016 08:00
Sečení a úklid mokrých luk a pramenišť v NPP Babiččino údolí Speciální péče o druhově bohaté louky. Posečení a úklid mokřin na níže uvedených lokalitách. Plochy budou posečeny určenou technologií ve stanovených termínech včetně výmladků dřevin. Hmota ve všech lokalitách bude vyhrabána do 10 dnů po posečení, odvezena z lokality a zlikvidována v souladu s platnými zákony. Zadáno
VZ Ruční sečení formou mozaikové seče některých přírodních památek na území... 19.07.2016 10:10
Na lokalitách přírodních památek (PP) na území CHKO Pálava bude provedeno ruční sečení s odklizením hmoty za účelem potlačení šíření konkurenčně dominantních bylin (ovsík vyvýšený, třtina křovištní) a odstranění stařiny. Opatření bude provedeno formou mozaikové seče, překosena budou místa s převahou zmlazujících dřevin a konkurenčních bylin, ponechané cennější části a plochy s převahou ZCHD... Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace