Výpis systémových zpráv

Realizace e-aukce

ET-010-030-020-22

Proces popisuje celý průběh e-aukce, od okamžiku otevření aukční síně, až po její uzavření.

Kontextová navigace