Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Realizace e-aukce  /  Vložení nabídkových hodnot v zadávacím kole

Výpis systémových zpráv

Vložení nabídkových hodnot v zadávacím kole

ET-010-030-020-22-110

Dodavatel podává své prvotní nabídkové hodnoty. Nabídková hodnota se stává závaznou jejím podáním. Stejně jako v případě podání nabídek do ostatních zadávacích řízení má možnost dodavatel vzít podání své prvotní nabídkové hodnoty zpět a vložit novou prvotní nabídkovou hodnotu.

Prvotní nabídkové hodnoty nejsou v průběhu zadávacího kola zobrazeny ostatním účastníkům e-aukce. V rámci zadávacího kola také není dodavatelům navzájem znám počet dodavatelů, kteří již v rámci zadávacího kola podali své prvotní nabídkové hodnoty, ani jejich identita. V rámci zadávacího kola dodavatel také uvádí, zaměstnává-li osoby se zdravotním postižením. V rámci prvního aukčního kola to již nebude umožněno. Dodavatel volbou ANO/NE uvede, jestli zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pokud uvedl, že ANO, nabídková cena tohoto dodavatele je pro účely hodnocení snížena o 15 %. Původní nabídková hodnota je však u nabídky i nadále evidována.

Kontextová navigace