Výpis systémových zpráv

Ukončení aukčního kola

ET-010-030-020-22-070

V případě, že nastaly podmínky k ukončení aukčního kola, dojde k ukončení aukčního kola, tj. systém již od tohoto okamžiku nepřijme nové aukční hodnoty.

Systém rozpozná, zda má proběhnout jedno či více aukčních kol. V případě vícekolové aukce se proces opakuje.

Kontextová navigace