Výpis systémových zpráv

Otevření aukční síně

ET-010-030-020-22-010

Systém zpřístupní aukční síň všem účastníkům e-aukce ve stanovený čas. Systém musí být uchazečům od této chvíle přístupný po celou dobu trvání e-aukce.

Dodavatelům, kteří se přihlásili do aukční síně, systém automaticky přidělí pro danou e-aukci anonymní pojmenování (např. dodavatel 1, dodavatel 2, dodavatel 3). Toto pojmenování je dodavatelem používáno po celou realizaci e-aukce (vč. aukce rozdělené do více kol). Pouze zadavatel vidí propojení anonymního pojmenování s identifikací dodavatele. Není však oprávněn tuto informaci sdělovat dál.

Aukční síň je zabezpečený prostor, do kterého je řízen přístup přes uživatelské jméno a heslo (ve smyslu § 149 ZVZ). Účastník se přihlašuje k účasti v elektronické aukci pomocí přístupového jména, hesla, které získal při registraci na e-tržiště. Aukční síň je definována jedinečnou webovou adresou ve veřejné datové síti Internet.

V případě, že nastanou technické problémy s připojením k systému, může zadavatel e-aukci přerušit či zrušit. (doplní provozovatel systém řešení těchto situací, které musejí být v souladu se ZVZ!) Od momentu otevření aukční síně je dodavatelům a zadavateli k dispozici chatová komunikace.

Zadavatel má možnost za podmínek definovaných v Pravidlech e-aukce e-aukci přerušit/obnovit, prodloužit či zrušit (stejnou možnost má ve vztahu k jednotlivým aukčním kolům). O této skutečnosti musí být všichni účastníci aukce uvědomení.

Kontextová navigace