Výpis systémových zpráv

Otevírání nabídek

ET-010-030-020-11

Po zpřístupnění a odšifrování nabídek komise kontroluje splnění požadavků dle § 71 odst. 9 ZVZ. Do systému zaeviduje výsledky otevírání nabídek. V případě nesplnění požadavků komise nabídku vyřadí. V případě, že je VZ rozdělena na části, probíhá subproces pro všechny části současně.

Kontextová navigace