Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Otevírání nabídek  /  Kontrola nabídky dle požadavků § 71 odst. 9 ZVZ

Výpis systémových zpráv

Kontrola nabídky dle požadavků § 71 odst. 9 ZVZ

ET-010-030-020-11-040

Zadavatel volbou ANO/NE uvede, splňuje-li nabídka požadavky dané § 71 odst. 9 ZVZ či nikoliv. Pokud nabídka požadavky splňuje, postupuje do další fáze, posouzení kvalifikace. Pokud nabídka požadavky nesplňuje, do další fáze nepostupuje. Z údajů uvedených v systému musí být patrné, které nabídky postoupily do fáze posouzení kvalifikace a které ne (tj. byly vyřazeny – viz aktivita „S11-050 – Vyřazení nabídky“).

Kontextová navigace