Výpis systémových zpráv

Zpřístupnění nabídek

ET-010-030-020-11-010

Nabídky jsou systémem ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek zpřístupněny, tj. stav nabídky se změní tak, že bude umožněno její odšifrování a následné prohlížení.

Nabídky, které byly podány po lhůtě či byly vzaty zpět, nebudou zpřístupněny.

Jedná-li se o zjednodušené podlimitní řízení (ZŘ 6) a pokud je k otevření pouze jedna nabídka, systém uživatele upozorní, že nabídka se dle § 71 odst. 7 ZVZ neotvírá. Dále mu umožní vytvořit Vyrozumění o neotevření jediné podané nabídky (T45) a odeslat ho dodavateli, který nabídku podal.

Kontextová navigace