Výpis systémových zpráv

Odšifrování nabídek

ET-010-030-020-11-020

V případě, že byly nabídky šifrovány, musí být odšifrovány, a to osobou, příp. minimálně dvěma osobami v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr), která byla určena v rámci specifikace VZ.

Kontextová navigace