Výpis systémových zpráv

Vyřazení nabídky

ET-010-030-020-11-050

Systém nabídku automaticky označí jako vyřazenou a zadavatel k vyřazené nabídce uvede do textového pole odůvodnění pro její vyřazení.

Systém automaticky rozpozná na základě informací vložených do e-tržiště, zda zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace.

Kontextová navigace