Domů  /  Statistiky tržiště  /  Rezorty  /  Ministerstvo zemědělství

Výpis systémových zpráv

Počty zakázek organizací rezortu "Ministerstvo zemědělství"

Společnost Dnes Tento týden Tento měsíc Letos Celkem
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 0 0 0 39 1393
ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD 0 0 0 0 0
Česká plemenářská inspekce 0 0 0 0 51
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 0 0 0 6 408
Lesy České republiky, s.p. 0 0 0 0 2
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik 0 0 0 0 143
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace 0 0 0 0 83
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 0 0 0 0 115
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 0 0 0 3 223
Povodí Labe, státní podnik 0 0 0 0 87
Povodí Moravy, s.p. 0 0 0 0 43
Povodí Odry, státní podnik 0 0 0 0 39
Povodí Ohře, státní podnik 0 0 0 0 49
Povodí Vltavy, státní podnik 0 0 0 0 34
Státní rostlinolékařská správa 0 0 0 0 41
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA 0 0 0 0 904
Státní veterinární ústav Hradec Králové 0 0 0 0 0
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA 0 0 0 0 88
Státní veterinární ústav Olomouc 0 0 0 0 127
Státní veterinární ústav Praha 0 0 0 6 191
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 0 0 0 0 395
Státní zemědělský intervenční fond 0 0 0 0 318
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost 0 0 0 0 1
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 0 0 1 9 467
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 0 0 0 3 202
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 0 0 0 0 50
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. 0 0 0 0 0
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 0 0 0 0 173
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 0 0 0 0 153
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 0 0 0 0 99
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 0 0 0 0 46
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 0 0 0 0 8
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 0 0 0 0 24
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I. 0 0 0 0 57
Zemský hřebčinec Písek státní podnik 0 0 0 0 13
Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 1 66 6027

Kontextová navigace