Domů  /  Statistiky tržiště  /  Rezorty  /  Ministerstvo zemědělství

Výpis systémových zpráv

Počty zakázek organizací rezortu "Ministerstvo zemědělství"

Společnost Dnes Tento týden Tento měsíc Letos Celkem
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 0 1 5 38 871
ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD 0 0 0 0 0
Česká plemenářská inspekce 0 0 4 4 48
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 0 3 13 26 244
Lesy České republiky, s.p. 0 0 0 0 2
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik 0 0 0 9 142
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace 0 0 0 3 83
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 0 1 2 7 85
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 0 0 0 2 129
Povodí Labe, státní podnik 0 0 1 6 76
Povodí Moravy, s.p. 0 0 0 2 40
Povodí Odry, státní podnik 0 0 1 2 38
Povodí Ohře, státní podnik 0 0 0 7 49
Povodí Vltavy, státní podnik 0 0 0 1 33
Státní rostlinolékařská správa 0 0 0 0 41
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA 0 4 9 36 708
Státní veterinární ústav Hradec Králové 0 0 0 0 0
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA 0 1 1 7 82
Státní veterinární ústav Olomouc 0 1 4 13 123
Státní veterinární ústav Praha 0 0 4 37 84
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 0 5 15 55 363
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost 0 0 0 0 1
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 0 0 0 8 194
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 0 0 3 12 134
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 0 0 0 1 48
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. 0 0 0 0 0
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 0 0 1 3 161
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 0 2 4 12 137
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 0 0 2 7 22
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 0 0 0 2 42
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 0 0 0 0 8
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 0 0 0 1 24
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I. 0 0 0 0 32
Zemský hřebčinec Písek státní podnik 0 0 0 0 13
Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik 0 0 0 0 0
Celkem 0 18 69 301 4057

Kontextová navigace