Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Zajištění bezpečnostních služeb MZe Ústí nad Labem 16.01.2020 10:00
Zajištění strážní a recepční služby v objektu zadavatele na adrese Masarykova 19/275, Ústí nad Labem. Neukončeno
VZ Zajištění služeb konzultanta Federačního Hubu 08.01.2020 13:00
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb konzultanta Federačního Hubu a to z důvodů naplnění požadavků vyplývajících z nařízení eIDAS a dalších architektonických principů České republiky, potřebuje Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „MZe“) nezbytně zajistit úpravu všech veřejně přístupných informačních systémů či portálových řešení tak, aby pro přihlášení akceptovaly... Zadáno
VZ Zajištění bezpečnostních služeb v budově Ministerstva zemědělství,... 17.01.2020 10:00
Zajištění fyzické ostrahy a recepční služby v objektu zadavatele, Nerudova 2672/35, Plzeň po dobu neurčitou. Neukončeno
VZ Zajištění bezpečnostních služeb v budově Mze, U Nisy 745/6a, Liberec 16.01.2020 10:00
Zajištění strážní a recepční služby v objektu zadavatele na adrese U Nisy 745/6a, Liberec vč. připojení na PCO. Neukončeno
VZ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB MZE OLOMOUC A PŘEROV 07.01.2020 12:00
Předmětem VZ je zajištění bezpečnostních služeb dle stanovené specifikace v objektech Ministerstva zemědělství v Olomouci, ul. Blanická 383/1 a Přerově, ul. Wurmova 606/2 po dobu 24 měsíců. Předmětem plnění pro oba objekty je zajištění přítomnosti osoby vykonávající v pracovní době strážní a recepční službu a současně v mimopracovní době připojení na pult centralizované ochrany (dále jen... Neukončeno
1 2 3 11 21 101 ... 199
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace