Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Poskytnutí podpory licencí pro aplikační monitoring IT prostředí MZe 28.01.2022 10:00
Zajištění dvouleté podpory (maintenance) stávajících licencí aplikačního monitoringu pro IT prostředí Mze dle požadavků specifikovaných v technické specifikaci (příloha č.1 návrhu smlouvy). Neukončeno
VZ Zajištění úklidových služeb v budově Ministerstva zemědělství Tábor 25.01.2022 12:00
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektu Ministerstva zemědělství - budova čp. 2533 na adrese Purkyňova 2533/4, Tábor po dobu neurčitou. Součástí předmětu plnění jsou následující služby : pravidelný úklid v budově Ministerstva zemědělství, zajištění dodávky spotřebního hygienického materiálu. Neukončeno
VZ Pořízení licencí jNet Publish NG 1.4 pro portál eAgri 07.01.2022 10:00
Předmětem plnění této veřejné zakázky je technologický upgrade portálu MZe eAgri formou pořízení licencí pro platformu jNETPublish NG 1.4, a to pro produkční i testovací prostředí. Pro každé prostředí jsou určeny 3 licence, vždy 2 licence pro publikační servery a 1 licence pro server redakčního systému. Zadáno
VZ Poskytování taxislužeb v oblasti přepravy osob dle potřeb Ministerstva... 19.01.2022 10:00
Předmětem veřejné zakázky je zajištění taxislužby pro zaměstnance Ministerstva zemědělství převážně k přepravě na letiště a z letiště Václava Havla. Přeprava prostřednictvím taxislužby se týká zaměstnanců vykonávajících jednodenní či vícedenní pracovní zahraniční cesty a cestují na této trase v nočních hodinách (23:00 - 6:00), kdy není doprava prostřednictvím MHD dostatečně pokryta. Využití... Neukončeno
VZ Zajištění servisu a případné rozšíření software Sumarizace výkazu MYSL... 20.12.2021 10:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb provozu a rozvoje software pro Sumarizaci výkazu MYSL 1-01 pro orgány státní správy myslivosti (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo zemědělství) a nejnižší statistické jednotky pro roky 2022-2024. Součástí těchto služeb je: - Aktualizace software vynucené změnou právního prostředí. - Aktualizace software vynucené... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 230
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace