Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Stavební úpravy části suterénu budovy MZe Těšnov 24.09.2021 14:00
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy části 2. suterénu budovy Ministerstva zemědělství Těšnov 65/17 Praha 1. Neukončeno
VZ Odstranění stavby vodního díla - stará čistička odpadních vod (dále jen... 01.09.2021 09:00
Odstranění stavby vodního díla Neukončeno
VZ Zajištění servisu kávovarů 24.09.2021 14:00
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodavatele pro kompletní servis kávovarů používaných na Ministerstvu zemědělství. Neukončeno
VZ Zajištění odborných činností a konzultačních služeb k naplňování... 06.08.2021 14:00
Předmětem této VZ je závazek Poskytovatele k poskytování odborných konzultačních služeb a odborných činností při řízení a správě informačních systémů spadajících do správy odboru informačních a komunikačních technologií Ministerstva zemědělství s tím, že se jedná zejména o poskytování níže uvedených služeb: • Poskytování Odborných činností při naplňování věcně relevantních potřeb Zadavatele... Zadáno
VZ Výměna interiérových dveří v budově MZe Karlovy Vary, Závodní 152 16.07.2021 11:00
Výměna interiérových dveří Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 226
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace