Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Migrace dohledových nástrojů MZe 15.04.2021 10:00
Předmětem VZ je jednorázová migrace monitoringu HP Operations Manager for Unix na HPE Operations manager I, včetně vytvoření nově vydefinovaných templates dle "best practice" Neukončeno
PT Průzkum trhu Etapa I
Ministerstvo zemědělství (MZe) plánuje realizaci Etapy I. upgrade DB prostředí agendových systémů MZe včetně zajištění migrace OS HP UX na platformu X86. Blíže viz příloha. Cílem je nacenit 1MD a 81 MD. Neukončeno
PT Průzkum trhu- Správa HP Service Manageru na MZe
Předmětem tohoto průzkumu trhu je získání přehledu o cenové kalkulaci v souvislosti s obnovou smlouvy o pronájmu HP Service Manageru ve dvou variantách: A / na 12měs B / na 24 měsíců. Blíže viz příloha. Neukončeno
VZ Zajištění služby konfigurace F5 BIG-IP i10800 25.03.2021 10:00
Předmětem plnění je zajištění služby konfigurace F5 BIG-IP i10800 v prostředí MZ. Blíže viz příloha č. 1 návrh smlouvy. Zadáno
VZ Nová kabelová přípojka NN budova MZe Česká Lípa 17.03.2021 09:30
Nová kabelová přípojka NN pro budovu MZe Česká Lípa, Dubická 2362/56. Neukončeno
1 2 3 11 21 101 201 ... 220
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace