Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT Rozšíření IDM řešení MZE a jeho provoz do roku 2023
Předmětem marketingového průzkumu je zajištění podpory, rozvoje a rozšíření aplikace Identity managementu Ministerstva zemědělství. Jedná se o poskytnutí komplexního IDM systému, a to buď formou rozvoje stávajícího nasazeného IDM systému, nebo formou nové implementaci IDM systému. Součástí předmětu marketingového průzkumu (následně se bude jednat o veřejnou zakázku) jsou licence (může se přitom... Neukončeno
VZ Poskytování taxislužeb v oblasti přepravy osob dle potřeb Ministerstva... 03.05.2019 10:00
Předmětem veřejné zakázky je zajištění taxislužby pro zaměstnance Ministerstva zemědělství převážně k přepravě na letiště a z letiště Václava Havla po dobu 4 let. Přeprava prostřednictvím taxislužby se týká převážně zaměstnanců vykonávajících jednodenní či vícedenní pracovní zahraniční cesty a cestují na této trase v nočních hodinách, kdy není doprava prostřednictvím MHD dostatečně pokryta.... Neukončeno
VZ Povýšení verze produktu Adobe LiveCycle na AEM včetně zajištění jeho... 27.02.2019 11:00
Předmětem VZ je zajištění povýšení verze Adobe Live Cycle na verzi Adobe ATM včetně podpory tohoto SW produktu na období 12 měsíců. Podpora zahrnuje: - nárok na aktuální verze prostřednictvím přístupového kódu, -nárok na instalaci opravných balíčků a souborů, -nárok na technickou podporu v rámci běžné pracovní doby prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky. Pořizovaná podpora se týká... Zadáno
PT Provoz monitoringu MZe
V rámci tohoto průzkumu trhu poptáváme orientační cenovou nabídku na Provoz monitoringu Ministerstva zemědělství - provedení migrace z HP OMU na OMi. Zadáno
VZ Správce stavby pro snížení energetické náročnosti budovy MZe v Praze 26.03.2019 10:00
Předmětem zakázky je zajištění služeb funkce správce stavby při realizaci akce Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Praze, Těšnov 65/17, Praha 1, která je spolufinancována prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006552. Zadáno
1 2 3 11 21 101 ... 192
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace