Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Technický dozor stavby pro realizaci komplexní klimatizace v budově... 30.03.2020 10:00
Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru stavby (dále jen „TDS“) dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro realizaci komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár nad Sázavou. TDS bude dohlížet na provádění díla řádně dle projektové dokumentace pro příslušnou akci, stavebního... Neukončeno
VZ Poskytnutí služeb systémové podpory pro užívání softwarových produkt ArcGIS 13.03.2020 14:00
Předmětem VZ je poskytování služeb systémové podpory pro užívání softwarových produktů ArcGIS Enterprise Standart a ArcGIS Desktop standard. Zadáno
PT Provoz a správce ArcGIS Enterprise
V souvislosti s interním vývojem Geografického Informačního Systému v prostředí ArcGIS Enterprise poptáváme služby správce ArcGIS Enterprise (mapový specialista) rozsahu 100 MDs. Blíže viz příloha. Zadáno
PT Průzkum trhu - Vývojář webového GIS
Viz soubor ve wordu. Požaduje se vyplnit pole označená "vyplní účastník" a cenu za 1 MD Zadáno
VZ stolní myčky na nádobí 11.03.2020 08:00
myčky na nádobí stolní - 6 sad Neukončeno
1 2 3 11 21 101 201 ... 202
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace