Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní veterinární ústav Praha

Výpis systémových zpráv

Státní veterinární ústav Praha

Název: Státní veterinární ústav Praha
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00019305
DIČ: -
Tel (ústředna): 251031111
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-veterinarni-ustav-praha
Kontaktní osoba: Jirková Dagmar

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sídlištní 136/24
Obec: 165 03 Praha 6
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Úklidové a pomocné práce v SVÚ Praha 14.05.2024 09:00
Provádění úklidových a pomocných prací dle zadané specifikace ve Státním veterinárním ústavu Praha s požadavkem na zajištění úklidu dvěma pracovníky současně v rozsahu 12ti hodinové pracovní doby s pracovní dobou úklidu mezi 6-18 hodinou o pracovních dnech. Veškeré dezinfekční, smáčecí a čisticí prostředky na podlahu, sklo, keramiku a sanitu dodá sám dodavatel služeb a jejich cena tak musí... Zadáno
VZ Administrátorské služby ITC 07.05.2024 09:00
Veřejná zakázka na poskytování administrátorských služeb z oblasti ITC se smluvním závazkem na dva roky. Administrátorskými ITC službami se rozumí poskytování souhrnu instalačních, konfiguračních, dokumentačních a dohledových činností. Zadáno
VZ Pepsin pro laboratorní použití 06.05.2024 09:00
Dodávky pepsinu pro veterinární diagnostiku za účelem vyšetření svaloviny zvířat na přítomnost larev Trichinella spp., v SVÚ Praha. Podmínkou účasti v této veřejné zakázce je dodávka min. 30 g vzorku k otestování kvality. Dodávka vzorku k prvotnímu testování musí být podána nejpozději do termínu pro příjem nabídek. Zadáno
VZ Testovací soupravy na určení březosti u přežvýkavců 18.03.2024 12:00
Jedná se o dodávky testovacích souprav na určení březosti, které musí pracovat na principu enzymové imunoanalýzy (ELISA) na průkaz přítomnosti glykoproteinů jako markeru březosti v séru nebo EDTA plazmě skotu, séru ovcí a koz a EDTA plazmě samic buvolů indických a bizonů. Zadáno
VZ Dodávka jednotlivých sad kitů pro magnetickou izolaci nukleových kyselin 12.03.2024 12:00
V rámci zakázky poptáváme dodávky jednotlivých sad kitů pro magnetickou izolaci nukleových kyselin, na základě rámcové smlouvy uzavřené na dobu 16ti měsíců, v maximálním plnění celkem do 1.999.000,- Kč bez DPH. Zadáno
1 2 3 11 21 ... 37
Identifikátor profilu zadavatele: 514096
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace