Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Ústav zemědělské ekonomiky a…

Výpis systémových zpráv

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Název: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00027251
DIČ: CZ00027251
Tel (ústředna): 222000222
Fax (ústředna): 222725450
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ustav-zemedelske-ekonomiky-a-informaci
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1338.html
Kontaktní osoba: Heřmanská Dana
Webová adresa: http://www.uzei.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Mánesova 1453/75
Obec: 12000 Praha Vinohrady
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup hygienických a čistících potřeb 04.09.2017 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky hygienických a čistících potřeb dle specifikace uvedené v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky – Návrh rámcové smlouvy. Zrušeno
VZ Pronájem e-learningových výukových kurzů MS Office 2010, MS Office 2013... 24.05.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je pronájem e-learningových výukových kurzů v českém jazyce - 65 ks MS Office 2010, 125 ks MS Office 2013 a 45 ks MS Office 2016 (dále jen „kurzy“) na období jednoho roku. Bližší specifikace předmětu plnění je vymezena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky – Vzor objednávky, resp. v její příloze č. 1 - Specifikace plnění. Zadáno
VZ Nákup kancelářského nábytku 31.01.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jednorázové objednávky na dodávku kancelářského nábytku dle specifikace uvedené ve výzvě k podání nabídky. Podrobná specifikace předmětu plnění je vymezena v příloze č. 1 této výzvy – Vzor objednávky, resp. v jeho příloze č. 1 - Specifikace zboží. Zadáno
VZ Oprava 6 tiskových zařízení RICOH 09.09.2016 10:00
Cílem zakázky je objednávka na dodavatele, který zajistí opravu 6 tiskových zařízení RICOH AFICIO MP 2051AD originálními náhradními díly a tím zajistí jejich bezvadný chod. Zadáno
VZ Nákup ICT vybavení 22.07.2016 10:00
Nákup ICT vybavení Zadáno
1 2 3 11
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Ústav zrmědělské ekonomiky a informací
Název účtu: Ústav zrmědělské ekonomiky a informací
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 32131021
Kód banky: 0100
IBAN: CZ7601000000000032131021
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace