Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní rostlinolékařská…

Výpis systémových zpráv

Státní rostlinolékařská správa - ČR

Název: Státní rostlinolékařská správa - ČR
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 65349563
DIČ: cz65349563
Tel (ústředna): 235010302
Fax (ústředna): 235010363
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-rostlinolekarska-sprava
Profil zadavatele (www adresa): http://www.srs.cz
Kontaktní osoba: Prošek Aleš
Webová adresa: http://www.srs.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Provozní podpora Datového skladu ve Státní rostlinolékařské správě –... 16.12.2013 10:00
Provozní podpora Datového skladu ve Státní rostlinolékařské správě – Rizikové analýzy - viz zadávací dokumentace Neukončeno
VZ Dodávka 10ks MF tiskáren 12.12.2013 10:00
Multifunkční tiskárna - černobílý leserový tisk, obostranný tisk a kopírování: automatické Neukončeno
VZ Dodávka 2 scannerů pro Státní rostlinolékařskou správu III 12.12.2013 10:00
Předmětem zakázky je dodávka 2 scannerů. Neukončeno
VZ Nákup 3 serverů pro státní rostlinolékařskou správu II 12.12.2013 10:00
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 3 serverů dle specifikace zadavatele (viz příloha č. 3). Neukončeno
VZ HD do serverů DELL 03.12.2013 11:00
HD do serverů Dell Neukončeno
1 2 3 ... 8
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 61322011
Kód banky: 0710
IBAN: cz44 0710 0000 0000 6132 2011
SWIFT: CNBACZPP

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace