Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Podpůrný a garanční rolnický…

Výpis systémových zpráv

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 49241494
DIČ: CZ49241494
Tel (ústředna): 225 989 400
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/podpurny-a-garancni-rolnicky-a-lesnicky-fond-a-s
Kontaktní osoba: Cikler Jiří
Webová adresa: http://www.pgrlf.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sokolovská 394/17
Obec: 18600 Praha Karlín
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF 03.07.2019 10:00
Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF z anglického jazyka. Bude 9 skupin zaměstnanců maximálně o 5 osobách (3x začátečníci, 2x mírně pokročilí, 3x středně pokročilí, 1x pokročilí) a 5 individuálních výuk (2 středně pokročilí a 3 pokročilí). Výuka bude probíhat v případě skupin výhradně v době od 8:00 hod. do 9:00 hod. nebo od 15:00 hod. do 16:00 hod. U individuálních výuk na čase nezáleží (je možný... Zadáno
VZ Analýza bezpečnostních rizik informačních aktiv a vypracování návrhu... 20.06.2019 10:00
Analýza rizik stávajícího systému dle ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002: proces porovnávání odhadovaných rizik proti přínosu a/nebo ceně možných bezpečnostních opatření, který se skládá z následujících částí: a) Návrh a schválení metodiky pro provedení analýzy rizik Hodnocení a řízení rizik je zcela individuální pro každou organizaci. Konzultanti do 60 dní od podpisu smlouvy formálně... Zadáno
VZ Nákup originálních tonerů 29.05.2019 10:00
Dodávka originálních tonerů (a odvoz spotřebovaného materiálu) dle přiložené tabulky. Zadáno
VZ Poskytnutí podpory licencí Microsoft Premier support 27.05.2019 10:00
Předmětem veřejné zakázky je závazek Poskytovatele poskytnout pro Objednatele podporu „Premier ALNG CZ ProEntSrvc PSS AnnualSprtCntrct AddOn - H51-00095“, formou přidání tohoto produktu do stávající multilicenční smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a podmínkami výrobce. Part Number Item Name H51-00095 Premier ALNG CZ ProEntSrvc PSS AnnualSprtCntrct AddOn (3x) Zadáno
VZ Země živitelka 2019 06.05.2019 13:00
- Zhotovení expozičního Stánku do 20. 8. 2019 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 včetně zhotovení aktuálních samolepících folií („stromořepy – čísla) - Instalace Stánku v místě plnění do 21. 8. 2019 včetně předvedením jeho způsobilosti a protokolárně předat Objednateli - Následně Stánek demontovat a ekologicky zlikvidovat bezprostředně po skončení výstavy Země Živitelka ročník 2019 -... Zadáno
1 2 3 11 21 ... 27
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace