Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Podpůrný a garanční rolnický…

Výpis systémových zpráv

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 49241494
DIČ: CZ49241494
Tel (ústředna): 225 989 400
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/podpurny-a-garancni-rolnicky-a-lesnicky-fond-a-s
Kontaktní osoba: Šmídová Světlana
Webová adresa: http://www.pgrlf.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sokolovská 394/17
Obec: 18600 Praha Karlín
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ zajištění expertních služeb pro Microsoft D365 Business Central 13.03.2024 10:00
Zajištění služeb vývoje, implementace a testování aplikačních rozšíření prostředí Microsoft Dynamics 365 Business Central pro zajištění funkcionality ekonomického systému PGRLF - blíže viz Smlouva Zadáno
VZ Smlouva o poskytování komplexního spektra informací o potenciálních... 26.02.2024 10:00
Poskytování komplexního spektra informací o klientech - viz Smlouva Zadáno
VZ Podposa, servis a rozvoj IS Microsoft Dynamics 365 Business Central 03.01.2024 10:00
Předmětem plnění jsou expertní poradenské a konzultační služby dodavatele poskytované za účelem podpory, servisu a rozvoje ekonomického systému zadavatele, vybudovaného na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central. Služby budou poskytovány v následujících oblastech: 1. Service Desk (post-implementační podpora ze strany Dodavatele). 2. Zajištění možností vývoje s využitím ALOPS a... Zadáno
VZ Zálohování Veeam a HPE – obnova licence maintenance a podpory 06.12.2023 10:00
Předmětem zakázky je poskytnutí maintenance a podpory pro SW Veeam využívaný k zálohování Zadáno
VZ Service Desk & Assent Management 16.11.2023 10:00
Předmětem zakázky je dodání licencí a implementace pro provoz Service Desk & Asset Management v prostředí Azure Cloud v tenantu zadavatele a jeho implementace. Dodavatel zajistí řádnou a včasnou implementaci systému v prostředí zadavatele. Implementovaný software bude mít webový interface. Součástí software řešení je evidence a správa majetku. Zadáno
1 2 3 11 21 ... 40
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace