Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní zemědělský intervenční…

Výpis systémových zpráv

Státní zemědělský intervenční fond

Název: Státní zemědělský intervenční fond
Právní forma: Fond (nár. majetku, pozemkový)
IČO: 48133981
DIČ: CZ48133981
Tel (ústředna): 222 871 620
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Hospodářské a finanční záležitosti
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-zemedelsky-intervencni-fond
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.szif.cz
Kontaktní osoba: Turčany Martin
Webová adresa: http://www.szif.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Ve Smečkách 801/33
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka 10ks docházkových terminálů pro personální systém OKBase 25.02.2019 14:00
Dodávka 10ks docházkových terminálů pro personální systém OKBase. Dodavatel neplatí provozovateli e-tržiště žádné poplatky, poplatky hradí dle platné smlouvy zadavatel. Neukončeno
VZ Prodloužení podpory pro PRTG Network Monitor 01.02.2019 12:00
Prodloužení podpory pro PRTG Network Monitor o 36 měsíců Neukončeno
VZ Prodloužení licence Adobe 28.01.2019 15:00
Prodloužení licencí Adobe pro VIP-GOV o 35 měsíců, číslo VIP: 94C2CF326D59AD777F7A Dodavatel nehradi e-tržišti žádný poplatek, ten hradí zadavatel dle platné smlouvy. Neukončeno
VZ Dodávka spotřebního materiálu IT 24.01.2019 15:00
Dodávka spotřebního materiálu IT. Dodavatel nehradí žádné poplatky provozovateli e-tržiště, ty hradí dle platné smlouvy zadavatel. Neukončeno
VZ Poskytování právních služeb spočívajících ve vypracování právního... 16.01.2019 12:00
Předmětem jsou právní služby poskytované dodavatelem, spočívající ve vypracování právního stanoviska ohledně možného rizika vzniku střetu zájmů u osob podílejících se přímo či nepřímo na rozdělování evropských dotací v oblasti zemědělství, a to ve světle legislativního rámce EU v důsledku přijetí nařízení č. 2018/1046 a souvisejícího právního výkladu prezentovaného České republice ze strany... Zadáno
1 2 3 11 21 ... 40
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu: 000
Číslo účtu: 3926001
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace