Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Vyloučení uchazeče z e-aukce

Výpis systémových zpráv

Vyloučení uchazeče z e-aukce

ET-010-030-030-27

Zadavatel může uchazeče, který se účastní aukce, vyloučit ze zadávacího řízení pro závažné porušení Pravidel e-aukce. V takovém případě o tom bude uchazeč vyrozuměn, nebude mu umožněno podávat nové aukční hodnoty a bude stanoveno nové průběžné pořadí uchazečů, do kterého nebude nabídka uchazeče, který byl vyloučen, zařazena. Pokud je aukce vícekolová, vyloučený uchazeč se nesmí účastnit dalších aukčních kol. Pokud je VZ dělena na části, uchazeč je vyloučen u všech částí zároveň.

Kontextová navigace