Výpis systémových zpráv

Odůvodnění pro vyloučení uchazeče

ET-010-030-030-27-020

Zadavatel do textového pole uvede odůvodnění pro vyloučení uchazeče.

Kontextová navigace