Výpis systémových zpráv

Prodloužení e-aukce

ET-010-030-030-27-050

Zadavateli je umožněno prodloužit aukční kolo. Pokud aukční kolo prodlouží, všichni dodavatelé účastnící se e-aukce (vyjma toho, který byl vyloučen) o této skutečnosti musí být v rámci aukční síně informováni (např. automaticky prostřednictvím chatu).

Kontextová navigace