Výpis systémových zpráv

Nabídka

ET-010-030-020-07

V rámci procesu je dodavatelem připravena a odeslána nabídka na veřejnou zakázku. V případě, že dodavatel podá nabídku po uplynutí lhůty, systém ho o této skutečnosti vyrozumí. Dodavatel se však může rozhodnout, že se ZŘ nebude vůbec účastnit: V takovém případě má možnost připravit a odeslat oznámení. Dodavatel však na výzvu k podání nabídky nemusí vůbec reagovat.

Kontextová navigace