Výpis systémových zpráv

Zašifrování nabídky

ET-010-030-020-07-060

Dodavatel je systémem vyzván, aby s využitím certifikátu veřejného klíče zadavatele zašifroval nabídku, či systém hodnoty zašifruje automaticky. Pokud je VZ dělena na části a dodavatel podává nabídky do více částí, nabídka bude zašifrována jako celek

Kontextová navigace