Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Zajištění podkladů pro hodnocení nabídek ve VZ Vybudování a provoz... 08.06.2015 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je nestranná analýza nabídek uchazečů v oblasti hodnotícího kritéria "Návrh technického řešení". V rámci předmětného dílčího kritéria budou hodnocena následující subkritéria: I. Naplnění cílového stavu a možnost rozvoje řešení. II. Koncept a architektura řešení. III. Míra a kvalita naplnění funkčních požadavků. IV. Postup zpracování analýzy a migrační plán... Zadáno
PT Cenový průzkum pro imlementaci IDM
Předmětem průzkumu je zajištění orientační cenové nabídky pro nahrazení stávajícího již zastaralého a nepodporovaného IDM řešení v prostředí MZe v co nejkratším časovém horizontu. Jedná se o nahrazení stávajícího řešení v rozsahu funkcionality, která je momentálně implementována. Součástí dodávky budou veškeré licence potřebné pro provoz IDM systému. Součástí dodávky bude také standardní... Neukončeno
VZ Licenční audit softwarových produktů Oracle 05.06.2015 10:00
V rámci auditu budou provedeny práce spočívající : - v kontrole smluvní dokumentace zadavatele vztahující se k licenčním produktům Oracle, - audit nainstalovaných licencí Oracle v provozním, testovacím a vývojovém prostředí, - vypracování výsledné auditní zprávy s identifikací nedostatků a rizik, a to s ohledem na smluvní dokumentaci zadavatele a stav využívaných licencí Oracle v ICT... Zadáno
PT Cenový průzkum na Celopodnikový informační systém 2
Předmětem cenového průzkumu je stanovení předpokládané hodnoty pro zajištění provozu DMS v rozsahu přiložené specifikace Neukončeno
VZ elektrický sporák dle specifikace 04.06.2015 08:00
elektrický sporák dle specifikace Zadáno
1 81 91 99 100 101 102 103 111 121 ... 199
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace