Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Správce stavby pro snížení energetické náročnosti budovy MZe v Praze 26.03.2019 10:00
Předmětem zakázky je zajištění služeb funkce správce stavby při realizaci akce Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Praze, Těšnov 65/17, Praha 1, která je spolufinancována prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006552. Zadáno
VZ Tisk, grafická úprava textu a distribuce metodik pro rok 2019 Programu... 13.02.2019 10:00
Tisk, grafická úprava textu a distribuce metodik pro rok 2019 k provádění environmentálních opatření PRV Zadáno
VZ OPAKOVÁNÍ: Stavební úpravy pro umístění osobního výtahu v budově parc.... 08.02.2019 12:00
Stavební úpravy a umístění osobního výtahu ve čtyřpodlažním administrativním objektu dle zpracované projektové dokumentace. Zrušeno
PT Maintenance, Podpora, Reparametrizace a Optimalizace firewallů MZe
Předmětem tohoto průzkumu trhu je získání přehledu o cenových kalkulacích, blíže viz příloha. Zadáno
VZ OPAKOVÁNÍ: Projektová dokumentace pro realizaci komplexní klimatizace v... 31.01.2019 10:00
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro realizaci komplexní klimatizace v objektu MZe Těšnov 65/17, Praha 1. V rámci plnění zakázky bude vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti, získání stavebního povolení a součinnost při kolaudaci stavby, dále vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně... Zadáno
1 9 10 11 12 13 21 31 111 ... 201
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace