Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT Nákup retransferové tiskárny kontaktních a bezkontaktních karet
Předmětem průzkumu trhu je nákup retransferové tiskárny kontaktních a bezkontaktních karet dle přiložené specifikace. Zadáno
PT Provoz dohledových nástrojů MZe
Předmětem tohoto průzkumu trhu je získání přehledu o cenových kalkulacích za provoz, podporu a rozvoj dohledových nástrojů, od jednotlivých dodavatelů na stávajícím trhu. Zároveň tak i za provedení jednorázové migrace OMU na OMi. Neukončeno
VZ Pevné hlasové služby 2019-2020 10.12.2018 10:00
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pevných hlasových služeb (HTS, ISDN2 a ISDN30) pro Ministerstvo zemědělství včetně regionálních lokalit. Zadáno
VZ zdravotní židle 11.10.2018 08:00
zdravotní židle Zadáno
PT Identifikace a správa softwarového vybavení MZe (pořízení a...
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, nasazení a podpora nástroje identifikace a správa softwarového vybavení MZe (dále jen „SAM nástroj“). Délka plnění z této zakázky je stanovena na 3 roky. SAM nástrojem se rozumí dodávka, nasazení a podpora technických prostředků pro transparentní získání informací o nasazeném software včetně všech požadovaných doplňkových informací minimálně v rozsahu... Neukončeno
1 9 10 11 12 13 21 31 111 ... 197
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace