Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Výměna podlahových krytin a opravy podkladů v části budovy 1852/53,... 15.10.2018 11:00
Předmětem plnění VZ je výměna podlahových krytin a současně opravy podkladů v administrativním objektu. Zadáno
VZ Zajištění správy a provozu IPS MZe 05.09.2018 09:00
Zajištění správy a provozu IPS Trend Micro TippingPoint, kde budou zajištěny zejména následující činnosti: • Zajištění odezvy 1 ks IPS Trend Micro TippingPoint 660N v lokalitě MZe Těšnov. • Zajištění odezvy 1 ks IPS Trend Micro TippingPoint SMS v lokalitě MZe Těšnov. • Zajištění komplexní správy, údržby a provozní podpory systémy IPS (Intrusion Prevention System) provozovaného v lokalitě MZe... Zadáno
VZ Sady a vinice - monitoring biodiverzity na lokalitách podpořených... 21.08.2018 09:00
Provedení monitoringu biodiverzity v letech 2018 a 2019 na lokalitách s podopatřeními Integrovaná produkce ovoce; Integrovaná produkce révy vinné (Agroenvironmentálně-klimatické opatření - AEKO) a trvalá kultura ovocné sady a vinice (Ekologické zemědělství - EZ) a lokalitách s konvenčním hospodařením. Zadáno
VZ Opakované: Modernizace plynové kotelny budova Olomoucká 1097/26, Svitavy 17.08.2018 10:00
Předmětem veřejné zakázky je modernizace plynové kotelny a s tím spojené úpravy topného systému. V rámci předmětu plnění budou demontovány stávající kotle včetně armatur, potrubí a kouřovodů. Po demontáži veškerých rozvodů kotelny budou nainstalovány dva nové plynové kotle o výkonu každého kotle do 49 kWh včetně kompletních rozvodů a příslušenství. Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci... Zadáno
PT Zavedení a provoz "Formulářového systému" pro agendy Ministerstva...
Předmětem tohoto marketingového průzkumu je ověření, zda na tuzemském IT trhu existují subjekty způsobilé a schopné poskytnout Ministerstvu zemědělství efektivní služby provozu a rozvoje řešení Orbeon Forms, související konzultace a ověřit ceny těchto služeb. Zadáno
1 9 10 11 12 13 21 31 111 ... 194
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace