Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Pevné hlasové služby MZe 2018 22.12.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pevných hlasových služeb (HTS, ISDN2 a ISDN30). Zadáno
VZ Přístavba výtahu do budov MZE Nový Jičín, Husova 2003/13 a Divadelní 946/9. 26.03.2018 08:00
Přístavba výtahu v místě proluky mezi oběma dotčenými budovami a ke stávajícímu spojovacímu krčku mezi oběma budovami dle zpracované projektové dokumentace, včetně údržby a prohlídky výtahu po dobu záruky. Zadáno
VZ Oprava střešního pláště budovy Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněžnou 23.03.2018 09:00
Odstranění stávajících střešních vrstev až na nosnou stropní konstrukci. Demontáže hromosvodu, stávajícího oplechování, nefunkční ocelové expanzní nádoby a dalšího určeného zařízení. Následně dojde k očištění plochy, napenetrování a opatření parozábranou tvořenou 1 asfaltovým modifikovaným pásmem. Po osazení nových vpustí, odvětrávacích hlavic, nového výlezu na střechu bude položena tepelná... Zadáno
VZ Zajištění analytické činnosti v rámci technických a procesních... 12.12.2017 10:00
Cílem této VZ je analyzovat aktuální stav připravenosti zadavatele na vstup nařízení eIDAS v platnost a navrhnout kroky pro úpravu IS a AP, kterých se nově zavedené nástroje týkají, a které dosud nebyly v prostředí zadavatele řešeny. Předmětem této VZ je zajištění níže uvedených činností: Kvalifikovaná elektronická pečeť Popis plnění: Analýza využití el. pečeti u současné spisové... Zadáno
VZ Zajištění domovnických prací budovy Ministerstva zemědělství na adrese... 19.12.2017 10:00
Zajištění fyzické bezpečnosti mimo provozní dobu budovy Zajištění bezpečného a ekonomického provozu technických zařízení Zajištění technické pomoci Zadáno
1 11 19 20 21 22 23 31 41 121 ... 194
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace