Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Zpracování družicových dat 25.06.2018 10:00
Zpracování družicových dat ve velmi vysokém rozlišení (VHR) – provedení ortorektifikace a vytvoření bezešvé obrazové mozaiky (v souřadném systému S-JTSK v Křovákově zobrazení), aby bylo možné provést vizuální interpretaci dat. Zpracování bude probíhat pro tři zóny o rozloze cca 200 – 300 km2 na území ČR. Lokalizace zón a družicový systém (Worldview, Quickbird apod.) budou upřesněny později... Zadáno
PT Průzkum VTL (zařízení určených pro zálohování dat)
Účelem průzkumu je zajištění obnovy zastaralých zařízení určených pro zálohování dat (VTL), a to formou služby a to formou služby - blíže viz příloha. Zadáno
VZ chladničky 22.06.2018 08:00
chladničky Zadáno
VZ Modernizace plynové kotelny budova Olomoucká 1097/26, Svitavy 24.07.2018 10:00
Předmětem veřejné zakázky je modernizace plynové kotelny a s tím spojené úpravy topného systému. V rámci předmětu plnění budou demontovány stávající kotle včetně armatur, potrubí a kouřovodů. Po demontáži veškerých rozvodů kotelny budou nainstalovány dva nové plynové kotle o výkonu každého kotle do 49 kWh včetně kompletních rozvodů a příslušenství. Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci... Zrušeno
PT Podpora a rozvoj Formulářového řešení Ministerstva zemědělství -...
Předmětem tohoto marketingového průzkumu je ověření, zda na tuzemském IT trhu existují subjekty způsobilé a schopné poskytnout Ministerstvu zemědělství efektivní služby provozu a rozvoje řešení Orbeon Forms, související konzultace a ověřit ceny těchto služeb. Zrušeno
1 11 19 20 21 22 23 31 41 121 ... 201
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace