Výpis systémových zpráv

Vyloučení uchazeče

ET-010-030-020-39

Zadavatel na základě svého rozhodnutí nebo na základě rozhodnutí komise o vyřazení nabídky vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Příprava oznámení o vyloučení uchazeče a odeslání, příp. uveřejnění, tohoto oznámení probíhá prostřednictvím e-tržiště.

Kontextová navigace