Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Vyloučení uchazeče  /  Identifikace uchazeče, který bude vyloučen

Výpis systémových zpráv

Identifikace uchazeče, který bude vyloučen

ET-010-030-020-39-010

Zadavatel vybere ze seznamu dodavatelů, jejichž nabídky byly vyřazeny v jedné z následujících aktivit: „S11-050 – Vyřazení nabídky“, „S13-020 – Vyřazení nabídky“, „S15-030 – Vyřazení nabídky“ uchazeče, který bude vyloučen.

Kontextová navigace