Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Vyloučení uchazeče  /  Odeslání oznámení o vyloučení dodavateli

Výpis systémových zpráv

Odeslání oznámení o vyloučení dodavateli

ET-010-030-020-39-030

Zadavatel dodavateli, který byl vyloučen, odešle prostřednictvím e-tržiště oznámení. Je při odeslání zpřístupnění systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě zadávacího řízení Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když v aktivitě „ET-010-010-170-020 – Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy“ vybral ANO.

Kontextová navigace