Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Evidence nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele

Výpis systémových zpráv

Evidence nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele

ET-010-030-020-29

Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům na jejich žádost zpřístupnit protokol o výběru dodavatele. Dodavatel má možnost v e-tržišti vytvořit žádost a odeslat ji zadavateli. Ten na základě žádosti protokol zpřístupní. Jeden dodavatel může odeslat více žádostí.

Kontextová navigace