Výpis systémových zpráv

Odeslání žádosti zadavateli

ET-010-030-020-29-020

Dodavatel může prostřednictvím e-tržiště odeslat zadavateli žádost připravenou v aktivitě „S29-010 – Příprava žádosti o zpřístupnění protokolu o výběru dodavatele“. Při odeslání systémem je vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu - v případě zadávacího řízení Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když v aktivitě „ET-010-010-170-020 – Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy“ je vybráno ANO.

Kontextová navigace